सुस्वागतम...!!!

संस्थेची वैशिष्ट्ये :-

  • ऑडिट वर्ग 'अ'.
  • सध्याच्या ठेवी २३१ कोटी.
  • पगारदार संस्था असल्यामुळे १०० टक्के वसूली.
  • संपूर्ण संगणकी-कृत शाखा आणी ऑनलाईन.
  • निव्वळ नफा ७,७०,८०,४७१.२१ कोटी.
  • सभासद लाभांश १५ टक्के्.
  • मासिक व्याजप्राप्ती योजना लागू.
  • अल्पदरात संस्थेचे स्वत: चे सहकार भवन उपलब्ध.
  • मुख्य कार्यालयासह पुसद व वणी येथे स्वत:ची प्र. इमारत.
  • तत्पर व विनम्र कर्मचारी वर्ग.

आता १ लाख रु. गुंतवा आणी...

           दरमहा १०००/- रु. व्याज मिळवा...!